საერთაშორისო

Fitch-ი საქართველოს საბიუჯეტო დეფიციტის მკვეთრ შემცირებას არ პროგნოზირებს

საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch-ი მიიჩნევს, რომ საქართველოს

მთავრობის მიერ დაწყებული რეფორმები, რომლებიც სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური გამჭვირვალობისა და მმართველობის ხარისხის

გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული ქვეყნის ფისკალური

სტაბილურობისთვის არის მნიშვნელოვანი. https://bm.ge/ka/article/saqartvelo-saxelmwifo

“2022 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი დაახლოებით 38 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და მან 2.7% შეადგინა. ეს გამოწვეული იყო საბიუჯეტო შემოსავლების ძლიერი ზრდით და ხარჯების შედარებითი შეზღუდვით.

Fitch-ი პროგნოზირებს, რომ 2023 წელს მშპ-სთან მიმართებით ბიუჯეტის დეფიციტი 2.6%-ის დონეზე იქნება. ამის მიზეზია ის, რომ საბიუჯეტო შემოსავლების მატება უფრო დაბალი ტემპით არის მოსალოდნელი, რასაც თან საჯარო სექტორის უფრო მაღალი სახელფასო ხარჯიც დაემატება.

ჩვენ ვპროგნოზირებთ, რომ 2024 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი 2.8%-მდე იქნება, რაც მათ შორის ზომიერი წინასაარჩევნო ხარჯებით იქნება განპირობებული. თუმცა, ეს მაინც ქვეყნის ფისკალური წესით განსაზღვრულ 3%-იან დეფიციტზე ნაკლები იქნება. ამასთან, ქვეყნის საბიუჯეტო დეფიციტის დონე უფრო ნაკლებია BB რეიტინგის მქონე სხვა ქვეყნების მედიანურ მაჩვენებელზე (3.2%).

საქართველოს აქვს ფისკალური დისციპლინის ძლიერი ისტორია და ასევე ახორციელებს რეფორმებს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და კორპორატიული მართვის გასაუმჯობესებლად,”- აღნიშნავს Fitch-ი.

შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი უცვლელად, BB დონეზე შეინარჩუნა, ხოლო რეიტინგის მოლოდინი “სტაბილური” “პოზიტიურით” შეცვალა.

Fitch-ის მიერ დასახელებული სახელმწიფო საწარმოების რეფორმების გატარება საქართველოსთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ახალი სამწლიანი პროგრამით ნაკისრ ვალდებულებასაც წარმოადგენს.

ნახეთ მეტი
Back to top button