ეკონომიკა

“Standard and Poor’s”-ის სარეიტინგო სააგენტომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა სომხეთის სუვერენული “B+” რეიტინგი

“Standard and Poor’s”-ის სარეიტინგო სააგენტომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა სომხეთის რესპუბლიკის გრძელვადიანი/მოკლევადიანი სუვერენული კრედიტის “B+”/”B” რეიტინგი უცხოურ ვალუტაში და ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო პერსპექტივა “სტაბილურიდან” შეიცვალა “პოზიტიურისკენ”. ამის შესახებ news.am-ის ცნობით ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს.

  სააგენტო Standard and Poor’s-ის დაკვირვებით, სარეიტინგო პერსპექტივის ცვლილება განპირობებულია სომხეთის ეკონომიკის ზრდის მაღალი ტემპებით და ეკონომიკური პოტენციალის გაუმჯობესების პერსპექტივით, სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლების, სახელმწიფო ვალის ტვირთის,   ეკონომიკის გარე მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებით, რასაც ასევე შეუწყო ხელი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტმა და  ხალხში კაპიტალის მნიშვნელოვანმა  შემოდინებამ.

მიმდინარე რეიტინგზე დადებითად მოქმედებს საგარეო ოფიციალური დაფინანსების წყაროების ხელმისაწვდომობა და გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩო, რითაც ბოლო წლების მრავალი საგარეო შოკის ფონზე შესაძლებელი გახდა  ეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობა.

სააგენტოს შეფასებით, სომხეთის სუვერენული რეიტინგი უახლოეს თვეებში ექვემდებარება ზრდას ეკონომიკური ზრდის მაღალი დონის, აგრეთვე ფისკალურ პოლიტიკასთან, საგადამხდელო ბალანსთან და ფინანსურ სტაბილურობასთან დაკავშირებული რისკების მართვადობის შემთხვევაში. უფრო მეტიც, ამ შემთხვევაში ხაზგასმულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან განხორციელებული სარეზერვო (პრევენციული) პროგრამის მნიშვნელობაც.

გლობალური გაურკვევლობის შემთხვევაში სააგენტომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო 2022 წ. სომხეთის 12,6%-იან ეკონომიკურ ზრდას, ასევე მთავრობის ვალი/მშპ კოეფიციენტის მნიშვნელოვან შემცირებას, რაც დიდწილად განპირობებული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდით, დაგეგმილზე დაბალი ბიუჯეტის დეფიციტით და აშშ დოლართან მიმართებაში დრამის გამყარებით. უფრო მეტიც, სააგენტოს შეფასებით, უახლოეს წლებში ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი სავარაუდოდ გაიზრდება და ვალის ტვირთი სტაბილურ და მართვად დონეზე დარჩება.

სააგენტომ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ სომხეთი არსებითად არ არის დამოკიდებული  მაღალი   ენერგეტიკული საერთაშორისო ფასების გავლენებზე.  აღინიშნა, რომ არსებობს ბუნებრივი აირის მიწოდების გრძელვადიანი კონტრაქტები რუსეთის ფედერაციასთან.

ნახეთ მეტი
Back to top button