პოლიტიკა

სომხეთმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია კორუფციის პრევენციის რეკომენდაციების განხორციელებაში. GRECO

ევროსაბჭოს ანტიკორუფციული ორგანო (GRECO) მიიჩნევს, რომ სომხეთმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია დეპუტატების, მოსამართლეებისა და პროკურორების წრეებში კორუფციის პრევენციის შესახებ რეკომენდაციების განხორციელების საკითხში. GRECO-მ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში სომხეთის შესახებ, რომელშიც შეფასებულია პროგრესი კორუფციის პრევენციის ანგარიშის მეოთხე ფაზაში მოცემული რეკომენდაციების შესრულებაში (2015).

GRECO ასკვნის, რომ სომხეთის მხრიდან გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები განუხორციელებელი რეკომენდაციების განსახორციელებლად. 2015 წელს გაცემული 18 რეკომენდაციიდან 9 დღეს დამაკმაყოფილებლად შესრულდა. ცხრა რეკომენდაცია ნაწილობრივ განხორციელდა.

ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ახლა დამაკმაყოფილებლად განხორციელებულად ითვლება, ეხება ყველა პროკურორის სავალდებულო ტრენინგს ეთიკისა და ქცევის საკითხებში და კორუფციის პრევენციაში, ასევე პროკურატურის შიგნით კონფიდენციალური კონსულტაციის უზრუნველყოფას.

GRECO-მ ასევე დაასკვნა, რომ პარლამენტის წევრების, მოსამართლეებისა და პროკურორების მიმართ მოქმედი ქონებრივი დეკლარაციის წესების ეფექტური მონიტორინგისა და აღსრულების შესახებ რეკომენდაცია საკმარისად იქნა განხილული.

GRECO აღნიშნავს, რომ სომხეთის რეკომენდაციებთან შესაბამისობის ამჟამინდელი დონე აღარ არის „გლობალურად არაადეკვატური“, როგორც მან დაასკვნა 2019 წელს.

GRECO სთხოვს სომხეთის დელეგაციის ხელმძღვანელს, 2024 წლის 31 მარტამდე წარადგინოს ანგარიში რეკომენდაციების შესრულების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.

ნახეთ მეტი
Back to top button