მთავარიპოლიტიკა

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აზერბაიჯანს 2 სომეხი სამხედროს დაკავების პირობებისა და სამედიცინო შემოწმების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოსთხოვა

სრ მთავრობის მიერ ადრე წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და მოითხოვა აზერბაიჯანისაგან ამ წლის 6 ივნისამდე მიეწოდოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, იმყოფება თუ არა 2 სამხედრო მოსამსახურე აზერბაიჯანის ტყვეობის ან სხვა სტატუსის ქვეშ.

როგორც Armenpress-ს აცნობეს  საერთაშორისო იურიდიულ საკითხებში წარმომადგენლის ოფისიდან, აზერბაიჯანის დადებითი პასუხის შემთხვევაში სასამართლომ აზერბაიჯანისგან სამხედროების პატიმრობის პირობებისა და სამედიცინო გამოკვლევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოსთხოვა.

28 მაისს საერთაშორისო სამართლებრივ საკითხებში წარმომადგენლის ოფისმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართვა წარუდგინა აზერბაიჯანის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი სრ შეიარაღებული ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის შესახებ და მოითხოვა დროებითი ღონისძიების დადება აზერბაიჯანის მიმარ სასამართლოს რეგლამენტის 39-ე მუხლის შესაბამისად, რათა თავიდან აიცილოს სომეხი სამხედროების უფლებების დარღვევა. ამასთან, დაისვა მოთხოვნა მათი შენახვის ადგილის, პირობებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ.

ნახეთ მეტი
Back to top button