საზოგადოება

საქართველოში ბავშვების 38 პროცენტს აქვს მატერიალური და სოციალური საჭიროებები

ბავშვთა კეთილდღეობის შესახებ ახალი კვლევის მიხედვით, საქართველოში ბავშვების 38 პროცენტს აქვს მატერიალური და სოციალური საჭიროებები. ამის შესახებ წერს Aliq Media.

კვლევა ეროვნულმა სტატისტიკურმა სამსახურმა (საქსტატი) გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ჩაატარა.

კვლევის მიზანია გამოავლინოს საქართველოში მცხოვრები ბავშვების კეთილდღეობის რამდენიმე ძირითადი ასპექტი, მათ შორის განათლება, ჯანდაცვის სერვისებისა და სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა, სახლში უსაფრთხო გარემო, მატერიალური და სოციალური საჭიროებები და ა.შ.

კვლევამ დაადგინა:

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 28 პროცენტი არ დადის საბავშვო ბაღში. აღსანიშნავია, რომ 22 პროცენტი მშობლების არჩევანის გამო არ ესწრება, ხოლო 6 პროცენტი სხვა დაბრკოლებების გამო. ყველაზე გავრცელებული დაბრკოლება ზოგიერთ სოფელში სკოლამდელი დაწესებულებების არარსებობაა.

2021-2022 სასწავლო წელს 6-17 წლის ბავშვების 98 პროცენტი დადიოდა სკოლაში, უნივერსიტეტში ან/და იღებდა პროფესიულ განათლებას, ხოლო ბავშვების 2 პროცენტამდე დარჩა განათლების სისტემის მიღმა.

6-17 წლის ბავშვების 19 პროცენტი სარგებლობს კერძო მასწავლებლების მომსახურებით, 19 პროცენტს კი სურს, მაგრამ ვერ სარგებლობს ამ სერვისით. კერძო მასწავლებლების მომსახურების მიღების ყველაზე გავრცელებული დაბრკოლება ფინანსების ნაკლებობაა.

ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა სასწავლო მასალის ნაკლებობა. ბავშვების 45 პროცენტს ერთი აკადემიური საგანი მაინც არ აქვს. სასწავლო საგნები, რომლებიც ბავშვებს ყველაზე ხშირად აკლიათ არის ლეპტოპები/კომპიუტერები (29 პროცენტი), შემდეგ მოდის სახატავი მასალები, წიგნები და მუსიკალური ინსტრუმენტები.

ნახეთ მეტი
Back to top button