პოლიტიკა

შეიქმნება ვაზგენ სარგსიანის სახელობის სამხედრო აკადემია

აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სრ თავდაცვის სამინისტროს ვაზგენ სარგსიანის სამხედრო საავიაციო და მარშალ არმენაკ ხანფერიანცის სამხედრო საავიაციო უნივერსიტეტების გაერთიანების რეორგანიზაციის სახით, შექმნას სახელმწიფო დაწესებულება „ვაზგენ სარგსიანის სამხედრო აკადემია“.

გადაწყვეტილების მიღება განპირობებულია სრ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვისა და საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტიანობის გაზრდის, საკადრო დაკომპლექტების ოპტიმიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული და ინსტიტუციური აკრედიტაციის პროცესის ხელშეწყობის აუცილებლობით.

დასაბუთების თანახმად, სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება საშუალებას მისცემს განზოგადდეს არა მხოლოდ იგივე ფუნქციის შემსრულებელი მმართველი ორგანოები და დანაყოფები, არამედ შექმნის შესაძლებლობას დანერგოს სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის ახალი კულტურა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა, ერთი საერთო თანამედროვე საგანმანათლებლო მატერიალური ბაზის (სამხედრო მომზადების ველები, ბაზები, კომპლექსები, აუცილებელი საშუალებებით აღჭურვილი ლაბორატორიები), უზრუნველყოს სასწავლო და სამეცნიერო-პედაგოგიური პერსონალის სისტემატური მომზადებისა და გადამზადების პროცესი, შექმნას პროფესიული საბჭო, ფინანსური რესურსების ცენტრალიზება ერთიანი მართვის სისტემის ქვეშ.

ნახეთ მეტი
Back to top button