ეკონომიკამთავარი

„ფითჩმა“ სომხეთის გრძელვადიანი ვალდებულებების ემისიის სუვერენული რეიტინგი „B+“-დან „BB-“ „სტაბილური“ პერსპექტივით შეცვალა

სარეიტინგო სააგენტო „ფითჩმა“ გააუმჯობესა სომხეთის რესპუბლიკის სუვერენული რეიტინგი უცხოურ და ეროვნულ ვალუტაში გრძელვადიანი ვალდებულებების გამოშვებისთვის და „B+“-დან „BB-“-ზე „სტაბილური“ პერსპექტივით შეცვალა, ნათქვამია სომხეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს ფეისბუქის გვერდზე.

„სომხეთის რეიტინგის გაუმჯობესება განპირობებულია მაკროეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მყარი ჩარჩოებით და რეფორმებისადმი საიმედო ვალდებულებით.

ბოლო წლების რყევების შემდეგ სომხეთმა დააფიქსირა ძალიან მნიშვნელოვანი აღდგენა და მაღალი ზრდა და მოსალოდნელია, რომ ეს პოზიტიური დინამიკა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც. კერძოდ, 2022წ დაფიქსირებული 12,6%-იანი ეკონომიკური ზრდის შემდეგ, სააგენტოს შეფასებით, 2023წ სრ ეკონომიკა 7.2%-იან ზრდას დააფიქსირებს, ხოლო ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი შუალედში გაიზრდება.

სომხეთის სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესებას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ სომხური დრამის გამყარების მიუხედავად, საქონლისა და მომსახურების ექსპორტის დინამიკა პოზიტიური დარჩება. „ფითჩი“ ელოდება, რომ 2025 წელს 2021 წლის დონესთან შედარებით ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი გაორმაგდება.

მთავრობის ვალი მშპ-ს მიმართ 2021 წელს მკვეთრად შემცირდა. 60.2%-დან 2022 წელს, რაც მშპ-ს 47.6%-ი შეადგინა, რაც ასევე განპირობებული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდის, დრამის გამყარების და სრ მთავრობის მიერ განხორციელებული ფისკალური კონსოლიდაციით. სააგენტო ელოდება, რომ 2023-2025 წწ ვალი დასტაბილურდება დაბალ დონეზე, დაახლოებით 47.6%.

გაუმჯობესდა ეკონომიკის საგარეო პოზიციაც. საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის ნამატმა 2022 წელს მშპ-ს 0.8% შეადგინა,2021 წელს 3.7%-იან დეფიციტთან შედარებით, რაც განპირობებულია საქონლისა და მომსახურების ექსპორტზე მაღალი მოთხოვნით და ფულადი გზავნილებით.

გარდა ამისა, სტაბილური საგარეო პოზიციიდან გამომდინარე, წმინდა საგარეო ვალი 2022 წ შემცირდა მშპ-ს 24.6%-მდე 2021 წლის 44.5%-თან შედარებით და მოსალოდნელია, რომ 2025წ მიაღწევს მშპ-ს 16,1%-ს“, – ნათქვამია პოსტში.

ნახეთ მეტი
Back to top button