საზოგადოება

გამარტივდება პირისთვის სრ მოქალაქეობის შესახებ ცნობის მიღების პროცესი

მთავრობამ ცვლილება შეიტანა ადრე მიღებულ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში, რათა სრ მოქალაქეებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს სრ მოქალაქეობის შესახებ ცნობის მიღება, რაც შესაძლებლობას უქმნის ელექტრონული საკონსულო სისტემის მეშვეობით ონლაინ განაცხადის შეტანის არსებულ მოთხოვნას პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით.

Radar Armenia-ს გადმოცემით, გადაწყვეტილების მიზანია, უპირველეს ყოვლისა, ცნობის შინაარსის დაზუსტება „სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის არარსებობის“ ფორმულირებასთან დაკავშირებით, ერთიანი ადმინისტრირების უზრუნველყოფა და პირის მოქალაქეობის ცნობის მიღების პროცესის ხელშეწყობა. კერძოდ, შექმნას ონლაინ განაცხადის შეტანის შესაძლებლობა, ასევე დაზუსტდეს მითითების მიწოდების პროცედურა, მოწოდებული ინფორმაციის შინაარსი, მათი ერთგვაროვნება, განისაზღვროს მითითების ახალი ფორმები, უზრუნველყოს მათი ავთენტურობის ონლაინ შემოწმების შესაძლებლობა. ვებგვერდის www.e-verify.am მეშვეობით.

შედეგად, სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეძლებს სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ფოსტის მეშვეობით მიაწოდოს სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის ორენოვანი ცნობა.

ნახეთ მეტი
Back to top button