საზოგადოება

2018 წლიდან სომხეთში საშუალო ხელფასი 35,4 პროცენტით გაიზარდა

ეროვნული სტატისტიკური კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო მონაცემებით, 2023 წლის ივნისში სომხეთის რესპუბლიკაში საშუალო თვიური ხელფასი დაახლოებით 268 000 დრამი (დაახლოებით 670 აშშ დოლარი) იყო. 2018 წლიდან მოსახლეობის სახელფასო შემოსავლები 35,4 პროცენტით გაიზარდა.

საიდუმლო არ არის, რომ სომხეთში ხელფასები განსაკუთრებით მაღალია დედაქალაქში.

ჩვენს ქვეყანაში 2021 წლის მონაცემებით, ხელფასის შემოსავალი თითქმის ყველა რეგიონში საშუალოზე დაბალია. ერთადერთი რაიონი, სადაც ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება არა მხოლოდ რესპუბლიკის, არამედ დედაქალაქის საშუალო მაჩვენებელს (224 815 დრამი) (დაახლოებით 562 აშშ დოლარი), არის სიუნიქის რეგიონი, სადაც საშუალო თვიური ხელფასი კერძო სექტორში 388 656 ლარს (დაახლოებით 1000 აშშ დოლარს) შეადგენს. სიუნიქში ეკონომიკის 80 პროცენტზე მეტი დაფუძნებულია სამთო მოპოვებაზე, ხოლო უმსხვილესი დამსაქმებელი არის ზანგეზურის სპილენძ-მოლიბდენის კომბინატი, ამიტომ ეს მაჩვენებელი შეიძლება აიხსნას ზანგეზურის სპილენძ-მოლიბდენის კომბინატში შემოთავაზებული მაღალი ხელფასებით.

გარკვეული თვალსაზრისით კარგი მდგომარეობაა არარატის რეგიონშიც, სადაც ხელფასის შემოსავლის ინდექსი 11,6 პროცენტით დაბალია ეროვნულ დონეზე. ხოლო ყველაზე დაბალი საშუალო ხელფასი შირაქის რეგიონშია: 123 066 დრამი (დაახლოებით 310 აშშ დოლარი).

ნახეთ მეტი
Back to top button