მთავარიპოლიტიკა

სომხეთში საპარლამენტო კომისიამ სიკვდილით დასჯის საბოლოო გაუქმების პროექტი განიხილა

სიკვდილით დასჯის საბოლოო გაუქმების შესახებ ოქმს ხელი მოაწერა ევროპის საბჭოს 46-ვე წევრმა, მაგრამ ის ძალაში მხოლოდ 44-ში შევიდა. სომხეთსა და აზერბაიჯანს ჯერ არ მოუხდენია  მისი რატიფიცირება. ამის შესახებ რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ კარენ კარაპეტიანმა 4 სექტემბერს ეროვნულ ასამბლეაში სახელმწიფო-სამართლებრივ საკითხთა მუდმივმოქმედი საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“ კონვენციის რატიფიკაციის განხილვისას განაცხადა.

სიტყვა ეხება „ყველა შემთხვევაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ“ N13 ოქმს. „პროტოკოლის რატიფიცირება შეესაბამება სომხეთის პოზიციას. ის ემხრობა სიკვდილით დასჯის სრულად გაუქმებას. თუმცა, ეს კვლავ რჩება ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ვალდებულებად, რომელიც არ არის შესრულებული“, – განმარტა კარაპეტიანმა.

მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ეს თემა რეგულარულად დგება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღის წესრიგში. ამავდროულად, ეპ ოფიციალური პირები რეგულარულად სთხოვენ სომხეთის ხელისუფლებას, ყურადღება მიაქციონ ამ საკითხს. „მეორე მხრივ, სომხეთმა მოახდინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 ოქმის რატიფიცირება, რომლის მიხედვითაც სიკვდილით დასჯა შემოიფარგლება სამხედრო ოპერაციების დროით ან მისი უშუალო საფრთხით“, – აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ.

N13 ოქმი, როგორც ოფიციალურმა პირმა აღნიშნა, განიხილება როგორც საბოლოო ნაბიჯი ყველა სახის სიკვდილით დასჯის გაუქმების მიზნით. „სომხეთის მიერ რატიფიკაცია შეფასდება, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი პოზიტიური პროგრესი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით“, – არწმუნებს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი.

მისივე თქმით, პროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაეგზავნა. მათ კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობები ვერ აღმოაჩინეს.

შედარებით ხანმოკლე განხილვის შემდეგ საკანონმდებლო ინიციატივამ მუდმივმოქმედი საპარლამენტო კომიტეტის დადებითი დასკვნა მიიღო.

ნახეთ მეტი
Back to top button