საზოგადოება

ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა საგანგებო წინასწარი ანგარიში

სომხეთის  რესპუბლიკის უფლებადამცველმა ანაჰიტ მანასიანმა გამოაქვეყნა საგანგებო წინასწარი ანგარიში ინგლისურა ენაზე, რომელიც ეყრდნობა  მთიანი ყარაბაღიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  პირად საუბრებს.

“Armenpress”-ის  ინფორმაციით, ანგარიშში დამცველმა შეაჯამა და გააანალიზა ფაქტობრივი საქმიანობით მოპოვებული ინფორმაცია აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილი დანაშაულებისა და სისასტიკეების შესახებ, დოკუმენტურად დააფიქსირა იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სასწრაფო დახმარების მანქანების დამიზნების,ბავშვებისა და ქალების უფლებების  დარღვევების მტკიცებულებები, ასევე წარმოდგენილი იყო მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის დამიზნებისა და ფიზიკური პირებისთვის მიყენებული ქონებრივი ზიანის შემთხვევები. ანგარიშში ასევე დეტალურად არის აღწერილი ეთნიკურად სომხების მიმართ არასათანადო მოპყრობის სხვადასხვა გამოვლინებები, მათ შორის წამების/დასახიჩრების შემთხვევები.

მოხსენება, სხვათა შორის, არის მტკიცებულებებისა და ანალიზის კიდევ ერთი შეჯამება, რომელიც ადასტურებს ეთნიკური წმენდის პოლიტიკას მთიან ყარაბაღში, რომელიც ასევე არის სომხური სიძულვილის სისტემატური პოლიტიკის შედეგი აზერბაიჯანის სახელმწიფო დონეზე.

წინასწარი ანგარიში მთლიანად გადაეგზავნა ადამიანის უფლებათა დაცვის მანდატის მქონე საერთაშორისო ინსტიტუტებს, ასევე კომპეტენტურ სახელმწიფო ორგანოებს.

ნახეთ მეტი
Back to top button