საზოგადოება

რა უნდა იცოდეთ დროებით იმპორტირებული პირადი მოხმარების მანქანების ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ

Factor.am წერს, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან სომხეთის რესპუბლიკაში დროებით შემოტანილი პირადი მოხმარების მანქანებისთვის ფინანსური მხარდაჭერა დაწესდა. 1 იანვრიდან მესამე ქვეყნებში რეგისტრირებული მანქანებისთვის, ამჟამად მოქმედი სადაზღვევო კომპანიების მეშვეობით არსებული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნაცვლად, საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის უზრუნველყოფა მოითხოვება ფულადი სახსრების შეტანის მეშვეობით. რა არის ფინანსური მხარდაჭერა? ფინანსური მხარდაჭერა გულისხმობს ფიზიკური პირის მიერ დროებით იმპორტირებულ ავტომობილზე გადასახდელი საბაჟო და გადასახადების ერთიანი განაკვეთით (იმპორტის დროს) გადარიცხვას სრ სახელმწიფო ბიუჯეტის სახაზინო ანგარიშზე 900008000755. დროებითი შემოტანისთვის დადგენილ ვადაში მანქანის რეექსპორტის შემთხვევაში, თანხა მოქალაქის განცხადების საფუძველზე დაბრუნდება. ვინ უნდა წარადგინოს ფინანსური უზრუნველყოფა, სშკ-ში აცხადებენ, რომ ფინანსური უზრუნველყოფის მოთხოვნა გავრცელდება სრ-ს ან ეაეკ-ის სხვა წევრი ქვეყნების მოქალაქეებზე, რომლებიც სრ-ში ჩავლენ მესამე ქვეყანაში რეგისტრირებული მანქანებით. ფინანსური უზრუნველყოფის წარდგენის მოთხოვნა არ ვრცელდება სრ-ს ან ეაეკ-ის სხვა წევრი ქვეყნების იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ჩამოვლენ სომხეთში სრ-ს ან ეაეკ-ის სხვა წევრ ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომობილით. მესამე ქვეყნების იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც სრ-ში ჩავლენ მესამე ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომობილით. აღნიშნული მოქალაქეებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მოთხოვნა სავალდებულო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ მესამე ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც უკვე აქვს დროებით შემოტანილი სატრანსპორტო საშუალება სრ-ში, დროებით შემოიტანს მეორეს ან მეტს.

ნახეთ მეტი
Back to top button