ეკონომიკა

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს სარეზერვო პროგრამის ფარგლებში სომხეთისთვის ხელმისაწვდომი გახდა დაახლოებით 24,4 მილიონი დოლარის სასესხო სახსრები. ფინანსთა სამინისტრო

11 დეკემბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა მიმდინარე სარეზერვო პროგრამის მეორე გადასინჯვა, რომლითაც სომხეთისთვის ხელმისაწვდომი გახდა საკრედიტო სახსრები დაახლოებით 24,4 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით (18,4 მილიონი სესხის აღების სპეციალური უფლება). საერთო მოცულობამ დაახლოებით 73.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (55.2 მლნ. სპეციალური სესხის უფლება). ამის შესახებ NEWS.am-ს განუცხადეს ფინანსთა სამინისტროში.

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტების შეფასებით, სომხეთის ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპები 2023 წელსაც გაგრძელდა. ძლიერი მოხმარებისა და ინვესტიციების პირობებში, მოსალოდნელია, რომ ეკონომიკური ზრდა 2023 წელს 7%-ს მიაღწევს, ხოლო მშპ-ის ზრდა 2024 წელს 5%-მდე შენელდება. ასევე მოსალოდნელია ინფლაციის სტაბილიზაცია და ცენტრალური ბანკის 4%-იან მიზნამდე დაბრუნება 2024 წლის შუა რიცხვებისთვის.

2024 წლის ბიუჯეტი სათანადოდ ითვალისწინებს მთიანი ყარაბაღიდან ლტოლვილების მხარდაჭერას მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. საშუალოვადიან პერსპექტივაში ბიუჯეტის დეფიციტის ეტაპობრივი შემცირება ხელს შეუწყობს მშპ-ს მიმართ სახელმწიფო ვალის მართვადი და სტაბილური დონის შენარჩუნებას. მიმდინარე სტრუქტურული რეფორმების პროგრესი, მათ შორის დაგეგმილი საგადასახადო რეფორმები, ხელს შეუწყობს საჭირო შემოსავლების მობილიზებას ჯანდაცვის, განათლების, სოციალური დაცვისა და კაპიტალის პროგრამებზე პრიორიტეტული ხარჯების მხარდასაჭერად.

აღსანიშნავია, რომ სარეზერვო პროგრამას აქვს პრევენციული ხასიათი და მიზნად ისახავს სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების უწყვეტობის უზრუნველყოფას, მაკროეკონომიკური, ფინანსური და ფისკალური სტაბილურობის შენარჩუნებას.

ნახეთ მეტი
Back to top button