მთავარიპოლიტიკა

სომხეთი მზადაა აღადგინოს გიუმრი-ყარსი და ერასხ-ნახიჯევანი რკინიგზა. მირზოიანი

ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე განვითარებადი ქვეყნებისათვის სატრანსპორტო ტრანზიტის დიდი მნიშვნელობის დაუფასებლობა შეუძლებელია და ჩვენი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება. ამის შესახებ ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე განვითარებადი ქვეყნების მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა სრ საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა.

მან ასევე აღნიშნა: „არსებულ გამოწვევებზე ეფექტური რეაგირება და აღდგენა მოითხოვს უთანასწორობისა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრას და ინკლუზიის უზრუნველყოფას.

ხალხის, საქონლისა და მომსახურების თავისუფალ გადაადგილებაზე პოლიტიკური ბარიერების მოხსნა, განსაკუთრებით ეკონომიკური და სოციალური უფლებებისა და ყველა ხალხის განვითარების უფლების რეალიზება, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ზღვაზე გასასვლელის არმქონე განვითარებადი ქვეყნების გლობალურ ბაზრებზე ინტეგრაციისთვის.

გაეროს განვითარების სისტემას აქვს ინსტრუმენტები, გამოცდილება და პარტნიორთა ქსელი, რათა გააძლიეროს თანამშრომლობა ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე განვითარებადი და სატრანზიტო ქვეყნებსა და განვითარების პარტნიორებს შორის. ამ მხრივ, ჩვენ განსაკუთრებით ხაზს ვუსვამთ ჩვენი ჯგუფის ქვეყნების სავაჭრო, სატრანსპორტო და სატრანზიტო პოტენციალის სრულ რეალიზებას, ინკლუზიურ ურთიერთკავშირს ხარისხის, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის გზით, სატრანსპორტო ქსელების ხელმისაწვდომობისა და სამართლიანი გამოყენების უზრუნველყოფისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის გზით”.

მისი თქმით, სომხეთი, როგორც ზღვაზე გასასვლელის არმქონე განვითარებადი ქვეყანა, რომლის საზღვრები დასავლეთ და აღმოსავლეთში სახმელეთო ბლოკადის ქვეშ იმყოფებოდა ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, აქვს სასიცოცხლო ინტერესი, გახსნას ყველა რეგიონალური საკომუნიკაციო არხი და ხელი შეუწყოს სატრანსპორტო კავშირს, საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად და სახელმწიფოთა სუვერენიტეტისა და იურისდიქციის სრული პატივისცემის საფუძველზე.

მირზოიანმა თავის გამოსვლაში ისაუბრა სომხეთის მთავრობის მიერ ინიცირებულ პროექტზე „მშვიდობის გზაჯვარედინი“ და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს არის სომხეთის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საყრდენი სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და მშვიდობის დამყარებისთვის.

„ის მიზნად ისახავს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის დაკავშირებას და ეკონომიკური და კულტურული კავშირების და ხალხთა შორის კონტაქტების გაძლიერების გზით, ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ დიალოგს და მიაღწიოს ყოვლისმომცველ და გრძელვადიან მშვიდობას რეგიონში ყველა ხალხის საკეთილდღეოდ.

აცნობიერებს რა უკეთესი რეგიონული და საერთაშორისო კავშირის აუცილებლობას, სრ მთავრობა იღებს ვალდებულებას და მზად არის გააგრძელოს აქტიური ძალისხმევა არსებული საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო მარშრუტების მოდერნიზაციისა და ახლის მშენებლობისთვის“, – აღნიშნა მირზოიანმა.

მისი თქმით, ამის ნათელი მაგალითია ჩრდილოეთ-სამხრეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობა, რომელიც სომხეთისთვის პრიორიტეტული სტრატეგიული პროექტია.

„ეს არამარტო გაადვილებს კომუნიკაციას სომხეთის ჩრდილოეთ და სამხრეთ რეგიონებს შორის, არამედ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპარსეთის ყურესა და შავ ზღვას შორის ურთიერთკავშირს, რაც გახდება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო კვანძი დასავლეთ აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპას შორის.

„სომხეთი მზადაა გიუმრი-ყარსის, ჰრაზდან-კაპანის, ვანაძორ-აგარაკის, ერასხ-ნახიჯევანის რკინიგზის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციისათვის. “მშვიდობის გზაჯვარედინი” მოდის არა კონკურენციისთვის სხვა რეგიონულ ლოგისტიკურ პროექტებთან, არამედ არსებული შესაძლებლობების შესავსებად, დაასკვნა მირზოიანმა.

ნახეთ მეტი
Back to top button