საზოგადოება

ატომურ ელექტროსადგურზე მიმდინარეობს მუშაობა სიმულატორის მოდერნიზაციასა და ფუნქციონირების გაფართოებაზე

სომხეთის ატომურ ელექტროსადგურზე ამჟამად მიმდინარეობს სრულმასშტაბიანი სიმულატორის მოდერნიზაციისა და ფუნქციონირების გაფართოების სამუშაოები. პროექტი ამერიკული WSC, დსს ,,სკი ჰაიატომი“-სა და შპს ,,გალაქტიკა“-ს მონაწილეობით ხორციელდება.

სრულმასშტაბიანი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც შეიქმნა და განხორციელდა 2013 წელს ევროკავშირისა და სლოვაკური კომპანიის VUJE-ს მხარდაჭერით, წარმოადგენს პროგრამულ-ტექნიკურ სამოდელო კომპლექსს. იგი შექმნილია ატომური ელექტროსადგურის მართვის პანელის (BCP) ოპერატიული პერსონალის პროფესიული მომზადებისა და პრაქტიკული უნარების უწყვეტი სრულყოფისთვის, რეალური ბლოკის მართვის პანელის მოქმედი სრულმასშტაბიანი მოდელის და მოქმედი ენერგობლოკის თანმხლები პროცესების რეალურ დროში კომპლექსური მათემატიკური მოდელის გამოყენებით.

2019 წლიდან, აშშ-ის ენერგეტიკის დეპარტამენტის მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, WSC კომპანია დსს ,,სკი ჰაიატომი“-თან ერთად ავითარებს სიმულატორის ახალ მოდელებს ახალი თაობის ტექნოლოგიების გამოყენებით, ელექტრობლოკის ექსპლოატაციის ვადის გახანგრძლივების პროგრამით განხორციელებული განახლებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით. ამასთან, ახალი პროგრამული ბაზით, ახალი თაობის კომპიუტერებითა და სერვერით აღჭურვილი სიმულატორი უნდა შეესაბამებოდეს სომხური ატომური ელექტროსადგურის მე-2 ენერგობლოკის სისტემებსა და მოწყობილობებს და უზრუნველყოს ექსპლოატაციის ყველა რეჟიმის (ბუნებრივი ექსპლოატაციის რეჟიმების,  გადასვლის რეჟიმების, კანონზომიერი ექსპლოატაციის დარღვევების, საპროექტო ავარიების რეჟიმების და ექსტრასაპროექტო ავარიების მოდელირების ზღვრამდე)  მოდელირებას დროის რეალური მასშტაბით.

2024 წლის გაზაფხულზე განხორციელდება სიმულატორის სრული აწყობა და ყველა კომპონენტისა და სისტემის ინტეგრაციის სამუშაოები, ზაფხულში კი უკვე  იგეგმება კომპლექსური გამოცდები და ექსპლუატაციაში გადაცემა.

აქტიური და ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება პროექტის დროულად დასასრულებლად და სიმულატორის ექსპლუატაციაში გადასაცემად, რაც ხელს შეუწყობს No2 ენერგობლოკის ოპერატიული პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებას და, შედეგად, სადგურის სანდო და უსაფრთხო ექსპლუატაციას.

ნახეთ მეტი
Back to top button