საზოგადოება

ექსკლუზიურად ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რამდენიმე თემის სუბსიდირება გაიზრდება. განმარტავს მინისტრი

სომხეთის რესპუბლიკის 4 თემში მონაწილეობითი ბიუჯეტირებით 500 მილიონი დრამის ოდენობის სუბსიდიების საპილოტე პროგრამა მოსამზადებელ ეტაპზეა.

Armenpress-ის კორესპონდენტთან საუბარში ტერიტორიული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გნელ სანოსიანმა განაცხადა, რომ ბიუჯეტში შესაბამისი ასიგნება უკვე გაკეთდა და წინაპირობაა ეს პროექტები იმავე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დასრულდეს.

„რეალურად, ჩვენს სუბსიდირების პროგრამებს აქვს მონაწილეობითი კომპონენტი. როგორც წესი, თემებმა უნდა გამოგვიგზავნონ ეს პროგრამები იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებაში გაიმართა დისკუსიები, როგორიცაა საჯარო განხილვები და, ასე ვთქვათ, შედგენილ იქნა თემის მოცემული წლის ბიუჯეტისთვის დამახასიათებელი იმ სამუშაოებისა თუ განსახორციელებელი საქმეების ჩამონათვალი, რომლებიც გადაწყდა კონკრეტული განხილვების შედეგად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საჭიროა თემიდან თემში წასვლა, მოსახლეობის მოსმენა, იმის გაგება, თუ რომელი პრიორიტეტული პრობლემის გადაწყვეტაა საჭირო ამ დასახლებისთვის წელს“, – თქვა სანოსიანმა და გამოთქვა რწმენა, რომ თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირების სისტემა არის ძალიან თანამედროვე მეთოდი.

ამის მიხედვით, საპილოტე ვერსიაში გამოყენებული იქნება ჯერმუკის, აშტარაკის, აბოვიანისა და არმავირის თემებში და წარმატების შემთხვევაში გაფართოვდება მეთოდის როგორც გეოგრაფია, ასევე გამოყენების მიმართულებები.

უწყების ხელმძღვანელის თქმით, თანხის ნახევარი პროპორციულად გადანაწილდება, მეორე ნაწილი კი გარკვეული ფორმულების გამოყენებით გადანაწილდება.

„მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნება შესაძლებლობა, რომ ხალხს შეეძლოს ხმის მიცემა ელექტრონული თუ სხვა პლატფორმებით. ამ მეთოდით საზოგადოებას და მთავრობას შეახსენებენ, რომელი პროგრამებია ყველაზე მნიშვნელოვანი“, – განმარტა მინისტრმა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ გზით მოსახლეობა გახდება ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრის მონაწილე, გარდა ამისა, მოსმენილი იქნება მათი ხმა, მათ მიერ წამოჭრილი პრობლემა.

ხელისუფლება ამ მეთოდის გამოყენებით დიდ აქტივობას ელის. მინისტრი იმედს გამოთქვამს, რომ კენჭისყრა და შემოთავაზებული პროგრამები ნამდვილად დაემთხვევა თემის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს, რაც, სანოსიანის თქმით, ნიშნავს, რომ პროგრამა გამართულად მუშაობს. ამ ინსტრუმენტის ეფექტურად გამოყენების შემთხვევაში იგეგმება მისი გამოყენება სხვა პროგრამებისთვისაც.

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული თემების სუბსიდირების სისტემის რეფორმის შესახებ ეკონომიკისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ პირველ რიგში გაანალიზდა ამ თემებში ამ წლებში გაწეული სამუშაოს მოცულობა. შედეგად, გაირკვა, რომ ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ თემებში დაახლოებით 1,7 მილიარდი დრამის (დაახლოებით 4 მლნ. 250 ათასი აშშ დოლარის) სამუშაოები ჩატარდა, რაც, სანოსიანის თქმით, შედარებით საკმარისი არ არის.

მეორე მხრივ, ამ თემების საბიუჯეტო სახსრები არ არის საკმარისი. აქედან გამომდინარე, მთავრობამ შემოიღო ორი ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება 2024 წლიდან. ექსკლუზიურად ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული თემებისთვის, რომლებსაც ჰყავთ 3500-მდე მოსახლე და მათი სუბსიდიის ოდენობა მხოლოდ 10-20 მილიონი დრამია (დაახლოებით 25-50 ათასი აშშ დოლარი), სუბსიდირების ახალ პროცედურაში დაწესებულია მინიმუმ 50 მილიონი დრამის (დაახლოებით 125 ათასი აშშ დოლარი) ზღვარი. ამასთან, სუბსიდირების პროგრამების განსახორციელებლად მთავრობა დაფინანსების ოდენობას კიდევ 15 პროცენტით, 60-დან 75 პროცენტამდე გაზრდის.

„ძირითადად გამოვა, რომ თითქმის მთელ ფულს მთავრობა გასცემს, რადგან ნაწილს სუბსიდიის სახით, ნაწილი კი დამატებითი პროცენტით“, – დასძინა ტერიტორიული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა. რომ ეს ეხება მხოლოდ ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ 9 თემს.

ნახეთ მეტი
Back to top button