ეკონომიკა

2023 წელს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 8168 დოლარი იქნება. 2022 წელს იყო 6,661

2023 წლის შედეგების მიხედვით, სომხეთში მაღალი ეკონომიკური ზრდა და დაბალი ინფლაცია დაფიქსირდა. ამის შესახებ ნათქვამია 2023 წელს სრ მთავრობის პროგრამის (2021-2026) განხორციელების პროცესისა და შედეგების ანგარიშში.

მშპ-ს მაღალი ზრდა განპირობებული იყო შრომის პროდუქტიულობის, ინვესტიციების, დასაქმებისა და საგარეო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ზრდით. 2023 წლის მაღალი ზრდა მიუთითებს მშპ-ს პოტენციური ზრდის დაჩქარებაზე.

2023 წელს მშპ მიმდინარე ფასებში 9 502 778.6 მლნ. სრ დრამი (1 აშშ დოლარი დაახლოებით 400 სრ დრამია), წინა წელთან შედარებით 8.7%-ით გაიზარდა.

2023 წელს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 3 205 849 დრამი ან 8 168 აშშ დოლარი შეადგინა, რაც დოლარში წინა წელთან შედარებით 22.6%-ით, ხოლო 2017 წელთან შედარებით 111.1%-ით გაიზარდა. 2022 წელს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 2 901 910 აშშ დოლარი ან 6 661 აშშ დოლარი იყო, რაც 2017 წელთან შედარებით 72.2%-ით, ანუ 3 869 აშშ დოლარით გაიზარდა.

საქონლის საგარეო ვაჭრობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 46%-ით გაიზარდა და 20,7 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა. იმპორტი გაიზარდა 40,2%-ით, ექსპორტი კი 55,3%-ით, შესაბამისად 12,3 მლრდ აშშ დოლარი და 8,4 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა.

ნახეთ მეტი
Back to top button