საზოგადოება

“Standard and Poor’s”-ის სარეიტინგო სააგენტომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა სომხეთის რესპუბლიკის სუვერენული “BB-” რეიტინგი სტაბილური პერსპექტივით

“Standard and Poor’s” სარეიტინგო სააგენტო 2024 წელს 23 თებერვალს კიდევ ერთხელ დაადასტურა სომხეთის რესპუბლიკის სუვერენული „BB-“/„B“ რეიტინგი უცხოურ ვალუტაში და ეროვნულ ვალუტაში გრძელვადიანი/მოკლევადიანი ვალდებულებების გამოშვებისთვის, ისევე როგორც უცვლელი დარჩა  „სტაბილური“ პერსპექტივა.

როგორც სომხეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს ცნობიდან ირკვევა, სარეიტინგო სააგენტოს მიერ რეიტინგის შენარჩუნების საფუძველია ქვეყნის მაღალი ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა, უცხოური დაფინანსების უწყვეტი ხელმისაწვდომობა და გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩო, რამაც ხელი შეუწყო ქვეყნის მაკროეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნებას ბოლო წლებში, მიუხედავად მრავალი გარე ძვრებისა.

სტაბილური პერსპექტივა ასახავს, ​​ერთის მხრივ, სომხეთის ხელსაყრელ ეკონომიკურ ზრდას და მთავრობის ვალის შენარჩუნებას სტაბილურ და მართვად დონეზე, ხოლო მეორე მხრივ, საგარეო საგადამხდელო ბალანსისა და გეოპოლიტიკური რისკების არსებულ რისკებს.

სააგენტომ განიხილა სომხეთის ეკონომიკის გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია მთიანი ყარაბაღიდან იძულებით დევნილთა და რუსეთის ფედერაციიდან მიგრანტთა ნაკადებთან, ასევე რეგიონულ გეოპოლიტიკურ გაურკვევლობასთან. აღნიშნულია, რომ გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ზრდის არარსებობის პირობებში, სომხეთის ეკონომიკური პერსპექტივები კვლავ ძლიერია, რაც ასახავს მაღალ პროდუქტიულობას, ძირითადად, IT სექტორში კაპიტალისა და შრომის ნაკადის გამო.

ნახეთ მეტი
Back to top button