ეკონომიკა

აზიის განვითარების ბანკი სომხეთში 2024 წლისთვის ეკონომიკური ზრდის შენელებას პროგნოზირებს

  აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მონაცემებით, სომხეთის ეკონომიკური ზრდა პროგნოზირებულია 2024 წელს საგარეო მოთხოვნის შემცირების გამო, რასაც მოჰყვება უმნიშვნელო აღდგენა 2025 წელს.

აზიის განვითარების პერსპექტივების (ADP) 2024 წლის აპრილის გამოცემაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ADB პროგნოზირებს სომხეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდას 2024 წელს 8,7%-დან გასულ წლიდან 5,7%-მდე. პროგნოზირებულია, რომ ეს რიცხვი კვლავ გაიზრდება 6%-მდე 2025 წელს, ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებლის სფეროში მთავრობის გაფართოებული საინვესტიციო გეგმების წარმატებით განხორციელების წყალობით.

„2022 წელს დაფიქსირებული ძლიერი ეკონომიკური ზრდის შემდეგ, გასულ წელს რუსეთიდან ნაღდი ფულის შემოდინების შენელებამ შეამცირა კერძო მოხმარების ზრდა“, – თქვა ლუკ ფოჩმანმა, ADB-ის მუდმივი მისიის დირექტორის მოადგილემ სომხეთში. „ეს სამთავრობო საბინაო და ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს დამატებით სტიმულს აძლევს, რაც ხელს შეუწყობს მომავალ წელს ზრდას, რადგან ეს ინვესტიციები ფესვს გაიდგამს“.

მთლიანობაში ნელი ზრდის მიუხედავად, სამშენებლო და სამომხმარებლო მომსახურების სექტორების გაფართოება სტაბილური დარჩება. პროგნოზირებულია, რომ სერვისები გაიზრდება 9.3%-ით 2024 წელს და 9.4%-ით 2025 წელს, რაც მხარდაჭერილია ტურიზმის მაღალი შემოდინებით და ასახავს სტაბილურ, მაგრამ ზომიერ მიღწევებს ფინანსებში, დასვენებაში, საცალო ვაჭრობაში, ტრანსპორტსა და ინფორმაციას და კომუნიკაციის სფეროებში.

მრეწველობა, მათ შორის მშენებლობა, 2024 წელს 6,2%-ით და 2025 წელს 7,4%-ით გაიზრდება. სამთო და კარიერის სექტორების ზრდა დამოკიდებული იქნება სასაქონლო ფასების გლობალურ განვითარებაზე და ახალი მაღაროების გახსნაზე. მშენებლობის ზრდა პროგნოზირებულია 16.3%-მდე 2024 წელს და 18.1%-ს 2025 წელს, რაც შეესაბამება მთავრობის გეგმებს შემდგომ გაზარდოს კაპიტალური ხარჯები და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინვესტიციები განახორციელოს გზებსა და სოციალურ ინფრასტრუქტურაში.

მოსალოდნელია, რომ 2024 წელს ინფლაცია გაიზრდება 3%-მდე გასული წლის 2%-დან, რასაც მოჰყვება შემდგომი აჩქარება 3.5%-მდე 2025 წელს.

„ჯანმრთელობა არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც პოლიტიკის ინტერვენციებმა შეიძლება გააუმჯობესოს სომხების ცხოვრების ხარისხი“, დასძინა ბ-ნმა ფოხტმანმა. „ჯანმრთელობის ყოვლისმომცველი რეფორმისა და ჯანდაცვის ყოვლისმომცველი დაზღვევის სისტემის მეშვეობით მთავრობა შეძლებს ჯანდაცვის დაფინანსების სტაბილიზაციას, ჯიბის ხარჯების შემცირებას, მაღალი ხარისხის მოვლის ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობას და მოსახლეობის ფინანსური დაცვის გაუმჯობესებას. მიგვაჩნია, რომ ამ რეფორმების განხორციელება გაზრდის ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობასდა ხარისხს.

მას შემდეგ, რაც ADB შეუერთდა სომხეთს 2005 წელს, ბანკი გახდა ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი მრავალმხრივი განვითარების პარტნიორი. თანამშრომლობის თითქმის ორი ათწლეულის განმავლობაში ADB მხარს უჭერს მთავრობის პრიორიტეტებს ტრანსპორტის, საჯარო სექტორის მენეჯმენტის, ფინანსების, ენერგეტიკის, წყლის და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურის სფეროებში.

ADB მოწოდებულია მიაღწიოს კეთილდღეობას, ინკლუზიურობას, მდგრადობას და სტაბილურობას აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში და თანმიმდევრულ ძალისხმევას მიმართავს უკიდურესი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად. ADB დაარსდა 1966 წელს, მას ჰყავს 68 წევრი ქვეყანა, აქედან 49  რეგიონიდან.

ნახეთ მეტი
Back to top button