ეკონომიკა

კაპიტალის წმინდა შემოდინება სომხეთში 2023 წელს შემცირდა 40 პროცენტით. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

2023 წელს ეკონომიკა განაგრძობდა კარგ შედეგებს. მშპ 8,7 პროცენტით გაიზარდა ექსპორტზე მოთხოვნისა და სამშენებლო, ტურიზმის, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სერვისების ორნიშნა ზრდის ფონზე. ამის შესახებ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ახალ ანგარიშშია აღნიშნული.

კაპიტალის წმინდა შემოდინება 2023 წელს შემცირდა დაახლოებით 40 პროცენტით 2022 წელთან შედარებით, მაგრამ ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მაღალი იყო 2021 წელთან შედარებით.

ნახეთ მეტი
Back to top button