ეკონომიკა

EDB-მა სომხეთის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2024 წლისთვის 7,5%-მდე გაზარდა.

2024 წელს სომხეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა საბაზისო სცენარში 7,5%-ის დონეზეა პროგნოზირებული ევრაზიის განვითარების ბანკის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის მიხედვით.

აღნიშნულია, რომ წლის ბოლოს ინფლაცია 1,5%-მდე დაჩქარდება შიდა მოთხოვნის გაძლიერების, ეროვნული ვალუტის ზომიერი შესუსტებისა და რეფინანსირების განაკვეთის მუდმივი შემცირების გამო.

ამავდროულად, EDB-ის მონაცემებით, ძირითადი სექტორების წვლილი ბიზნეს საქმიანობაში დადებითი იყო, მაგრამ ასეთი დინამიკა განპირობებულია ზრდის კონცენტრაციით ცალკეულ სექტორებში. ამ პერიოდში მრეწველობისა და ვაჭრობის ზრდა უზრუნველყოფილი იყო ძირითადად ოქროს სამკაულების გადამუშავებისა და მათში საგარეო ვაჭრობის ორმაგი ზრდით და მომსახურების დინამიკით ფინანსური საქმიანობის მოცულობის გაზრდით. იმავდროულად, გამომავალი დინამიკა უმეტეს სერვისებსა და წარმოების სხვა სექტორებში ჯერ კიდევ სუსტია.

ნახეთ მეტი
Back to top button