კონტაქტები

სომხეთის რესპუბლიკა
ერევანი 25, ალექ მანუკიან  5
ტელ.: 00 37410 570970
ფაქსი: 00 37412 570007

ზოგადი ინფორმაცია
[email protected]

საინფორმაციო განყოფილება
[email protected]

საგარეო ურთიერთობები
[email protected]
ვებსაიტის მხარდაჭერა
[email protected]
Back to top button